Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

tel.: (01) 366 44 44
fax.: (01) 366 43 01
e-mail:

Obvestilo: Telefonski klici se snemajo. Zloraba se lahko kaznuje.

 

Predsednik sodišča: Funkcijo predsednika Vrhovnega sodišča začasno opravlja podpredsednica VS RS mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica svetnica.

Podpredsednica: mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ): Mojca Komac

Služba za odnose z javnostmi: Gregor Strojin, vodja
e-pošta:

vprašajte nas